Home » Opleidingen » 1* Duiker (recreatief duiker)

1* Duiker (recreatief duiker) supervised diver EN-14153

 Deelnemingsvoorwaarden:

           - Lid zijn van een NELOS-club.

           - Minimaal 14 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.

           - Medisch geschikt zijn. 

ZWEMBADPROEVEN:

           - 100 m zwemmen

           - 100 m zwemmen met ABC uitrusting

           - 1x masker ledigen

           - 10 m in apnae

           - 20 sec stilstaande apnae

           - Fles monteren en demonteren

           - Gecombineerde proef

           - 50 m onder water zwemmen op ontspanner

           - Proef met trimvest en 2de ontspanner

           - Equiperen en rechtopstaand dalen

 OPENWATERPROEVEN: 

           - 5 duiken op maximum 15 m diepte

           - Duiken in open water mogen pas uitgevoerd worden na voltooien van de onderdelen theorie en zwembad

           - Deze duiken mogen uitgevoerd worden in een zwembad van minstens 15 m diepte.

 EXAMEN: 

           - geen echt examen. Wel: systeem van permanente evaluatie

           - Kaartensysteem: proef paraferen in training/ proef aftekenen geslaagd

           - Indien de kaart volledig is afgetekend: homologatie

           - 1* Instructeur tekent af. Delegatie aan 4* mogelijk

           - Homologatie volgt na minimum 5 duiken en maximum 10 duiken op maximum 15 m diepte.

 Diepte: 

           - eerste 5 duiken: maximum 15 m diepte

           - Daarna: maximum 20 m diepte

 Duikgroep:           

           - Moet duiken onder leiding van een Instructeur tijdens de eerste 2 duiken.

           - Mag duiken onder leiding van minstens een Assistent Instructeur (vanaf duik 3).

           - Mag duiken onder leiding van een 3* duiker na minstens 15 duiken en als enige 1* duiker in de groep