Duiker 1*

 



 

Toelichting:

Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde duiker D3 of gelijkwaardig en dit binnen bepaalde dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster.)

Doelstellingen

De Duiker 1-ster start met een nieuwe hobby – recreatief duiken.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt.
Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Ingangsniveau 

 • Lid zijn van een VVW duikschool/duikclub.
 • Een geldig medische keuring  hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn.

Opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • Theorie 
 • Praktijksessies in zwembad 
 • Praktijksessies Open Water 

Nota:

De cursist dient een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en Open Water sessies is gebaseerd op de kandidaat die tijdens deze sessies de aangeleerde vaardigheden beheerst.
Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel extra lessen inlassen als nodig.

Evaluatie

Theorie

Er zal door de instructeur voor aanvang van ieder hoofdstuk gevraagd worden het hoofdstuk dat gegeven zal worden al te lezen en de vragen op te lossen en de eventuele stof die niet duidelijk is te noteren, zodat deze vragen gericht kunnen besproken worden tijdens de theoriesessie.

Na iedere sessie is er een standaard theorie test voorzien.

De resultaten worden besproken met de kandidaat.

Zwembad

Er zijn een aantal “basisvaardigheden” in het zwembad die de cursist onder de knie dient te krijgen.

Er is geen “zwembadexamen” voorzien.

Als alle vaardigheden voldoende aangetoond zijn door de kandidaat kan het deel “zwembad” afgetekend worden door de instructeur.

Open Water 

Een identieke werkwijze in Open Water.
Er dienen een aantal vaardigheden aangetoond te worden in Open Water door de kandidaat.

 

De opleiding is opvat in 3 grote blokken: Theorie, zwembad, Open Water en de ganse duikopleiding is dan ook een combinatie van deze 3 items.
Wat geleerd is in de theorieles wordt daarna in het zwembad geoefend en daarna gebruikt in Open Water.

Diepte beperkingen

 • Een gebrevetteerde Duiker 1-ster kan maximaal  naar 20m diepte duiken.

Homologatievoorwaarden

Een volledig afgewerkte Opleidingskaart waarvan alle onderdelen afgetekend zijn door de Instructeur.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiker D3 of gelijkwaardig tot maximaal 20m diepte.
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. 
 • Geen getijdenwaterduiken.
 • De duikomstandigheden moeten gelijk of lichter zijn dan tijdens de duikopleiding.
 • Geen nachtduiken.
 • niet toegelaten: het binnendringen van wrakken, grotduiken en ijsduiken.