Duiker 2*

Duiker 2*

Toelichting:

Voor dit brevet is er geen Europees of internationaal equivalent.
Tijdens deze opleiding leert de duiker zich bekwamen het leiden van een duik, duiken in stromings/getijdewater enz.

 

 

 

 

 

Het brevet Duiker 2-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 2* Diver
- CEDIP 2* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver

Doelstellingen:

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwateroriëntatie.

Ingangsniveau:

 • Lid zijn van een VVW duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 1-ster behaald hebben. 

Opleiding

De opleiding omvat

A : 5 theoriedelen en minimaal 5 zwembad- en 12 openwatersessies . (zie onderstaand overzicht)

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en op het evaluatieblaadje in het Duiker 2-ster Vorderingsboekje.

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 2-ster Theorie

 1. Nachtduiken waarom doe je dat?
 2. Getijdenwater.
 3. Als je buddy hulp nodig heeft…
 4. Diep(er) duiken.
 5. Het leven onder water.

Duiker 2-ster Zwembad

 1. Herhaling basisvaardigheden.
 2. Herhaling basisvaardigheden.
 3. Herhaling basisvaardigheden.
 4. Duiker in paniek, sleepgrepen.
 5. Reddingsopstijging, duiker aan de kant.

Duiker 2-ster Buitenwater

 1. Nachtduik 1
 2. Nachtduik 2
 3. Getijdenduik 1
 4. Getijdenduik 2
 5. Redden 1
 6. Redden 2
 7. Diepe(re) duik 1
 8. Diepe(re) duik 2
 9. Bio duik 1
 10. Bio duik 2
 11. Navigatie / Oriëntatie duik 1
 12. Navigatie / Oriëntatie duik 2

 

B: het deel Duiker 2-ster EHBO dient afgetekend te worden door een Specialty-Instructeur HVD.
Er is in het duikboek een apart evaluatieblaadje voor de onderdelen Hulpverlening.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van VVW  vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. het document Duiker 2-ster – Evaluatieformulier in het duikboek en het Duiker 2-ster Vorderingsboekje volledig is ingevuld.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan.
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • Een Duiker 2-ster mag duiken onder begeleiding van een duikleider (minstens een Duiker 3-ster) of hoger gebrevetteerde tot een maximum diepte van -30m indien de Duiker 2-ster hiervoor de dieptekwalificatie heeft.
 • De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m.
 • Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 2-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De opleidingen die de Duiker 1-ster kan volgen + Redden