Medisch getuigschrift

 

Wens je aan te sluiten bij onze duikschool, dan is een vereiste dat je medisch geschikt bent om te duiken: 

Klik hier om het medisch getuigschrift te downloaden ..

 

 

 

 

 

De medische onderzoeken voor duikers dienen te gebeuren tussen 15 november en 15 januari, ongeacht de datum van het vorige onderzoek.

Een nieuw lid waarvan het medisch getuigschrift dateert van bijvoorbeeld 15 juni, moet opnieuw naar de dokter tussen 15 december en 15 januari.

Uitzondering: nieuwe leden die een opleiding aanvangen in september anno 1, en tussen september en 15 december anno 1 een medisch attest indienen, geldt dit attest uitzonderlijk tot 15 januari anno 3.

 

De ervaring leert dat sportduiken - zowel door mannen als door vrouwen - op verantwoorde wijze kan gebeuren door personen van jeugdige leeftijd tot hogere leeftijd.

Een jaarlijkse sportkeuring, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan het ademhalingssysteem, het hart en de bloedsomloop, neus-, keel- en oor regio en een korte neurologische check-up, is meestal voldoende.

De duiker moet jaarlijks een medische keuring ondergaan. Om deze keuring eenvormig en degelijk te laten verlopen werd er van uit de Federatie een "persoonlijke medische steekkaart" opgesteld. De eerste maal dat u naar uw dokter gaat voor een medische controle wordt u gevraagd deze persoonlijke medische steekkaart mee te nemen. Het is een goede leidraad voor de arts.

U dient zelf wel vooraf deze fiche getrouw aan te vullen.