G-Docent (G-Doc)

Als G-Docent word je opgeleid om:

 1. het G-cursusprogramma te coördineren
 2. G-instructeur-trainers op te leiden en te (laten) evalueren
 3. kandidaat G-instructeur-trainers te ondersteunen en coachen bij het totale G-leerprogramma.
 4. bij de Begeleidercursus de theoretische opleiding te verzorgen over het evalueren en laten uitvoeren van de controlepunten. (Delegatie naar G-IT en/of G-I mogelijk)
 5. de algemene coördinatie te doen bij een G-evenement.

 

Toelatingsvoorwaarden:

Om een G-docent brevet te behalen, moet je

 • Minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • In het bezit zijn van een G-instructeur-trainers brevet.
 • ten minste het 2* instructeursbrevet (of gelijkwaardig) hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.

 

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat G-Docent geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een G-Docent (G-Doc) en/of de G- examencommissie.
 • Je kan G-instructeurs trainers evalueren en staat in voor de didactische vorming van Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders (delegatie naar G-I en G-IT mogelijk)
 • Je kan heel het G-programma organiseren i.s.m. De G-instructeurs, de G-instructeurs-trainers, andere G-docenten en de G-Commissie.
 • Je bent voor álle opleidingsniveaus hét aanspreekpunt i.v.m. G-Duikopleidingen.
 • Je bent dé ambassadeur van de G-duiksport naar alle andere duikfederaties.
 • Je kan aanpassingen en voorstellen doen aan de G-Commissie op G-duikopleidingen te verbeteren en aan te passen.
 •  Je toont via een portfolio aan dat je ten minste een jaar actief bent als G-instructeur-trainer. 
 • Je werkt de hele Opleidingskaart G-Docent af
 • Jouw G-Docent en/of de G-Examencommissie tekent je Opleidingskaart G-Docent af en vraagt het brevet G-Docent voor je aan.