Home » Wet Wheels Niveau C

Wet Wheel Niveau C

Kan veilig maar onvoldoende zelfstandig duiken

 

Een Wet Wheeler Niveau C kan in het water veilig maar onvoldoende zelfstandig duiken en moet duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één duiker opgeleid is als Wet Wheels Begeleider (min. een 3*D/Begeleider, plus min. een gewone 3*D of een 2*D/Begeleider), en dit tot een diepte van max. 15 meter.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij (mits gepaste hulp) veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen en dalen en is dus deels afhankelijk van een daarvoor gepast opgeleide buddy (Wet Wheels Begeleider). De Niveau C Wet Wheeler is gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers: één 3*Duiker/Begeleider en één 3*Duiker of gelijkwaardig. De 2e duikbuddy moet in geval van nood de 1e duikbuddy of de duiker met een handicap veilig naar de oppervlakte brengen en moet daarom gebrevetteerd zijn als 3*Duiker of gelijkwaardig, of 2*Duiker/Begeleider. Een niveau C-Duiker is qua diepte beperkt tot 15 meter. Deze beperking kan verlegd worden naar 30 meter op voorwaarde dat hij het examen theorie voor 2*D met succes heeft afgelegd, en vervolgens duikt begeleid als een niveau D-Duiker (met één gespecialiseerde en een gewone begeleider als buddies).

 

Voorwaarden:

  • Lid zijn van een NELOS-club.
  • Minimum 14 jaar oud zijn.
  • Medisch geschikt bevonden worden door een arts van de Medische Commissie om de duiksport aan te vangen. Deze houdt rekening met het advies van een arts gekozen door de duiker met een handicap. De volgende jaarlijkse medische herkeuringen mogen gebeuren door een arts naar keuze (typisch de behandelende arts) eventueel in overleg met een arts van de Medische Commissie.