Home » Wet Wheels Instructeur Trainer

Wet Wheels Instructeur/Trainer (WWITR)

 Wet Wheels-Instructeur/Trainers (WWITR) worden speciaal opgeleid om:
  • Het Duikonderricht te coördineren en Wet Wheels-Instructeurs op te leiden en te evalueren en te homologeren.
  • De algemene theoretische en praktische opleidingen te organiseren en geven aan kandidaten-B en -GB m.b.t. de fysische beperkingen en de verschillende manieren van aanpassingen op duikgebied (module 1 van de begeleidercursus).
  • Theoretische opleiding te geven aan kandidaten Wet Wheels-Instructeur wat het aanleren van didactiek betreft aan kandidaten-B en -GB (Module 'Theorie Wet Wheels-Instructeur').
  • Theoretische opleiding te geven over het evalueren en laten uitvoeren van de controlepunten bij de Wet Wheelers. (Module 'Theorie Wet Wheels-Instructeur').