Home » Wet Wheels Niveau B

Wet Wheel Niveau B

Kan zelfstandig duiken maar geen buddy helpen/redden

 

Een Wet Wheeler Niveau B kan in het water zelfstandig duiken maar geen buddy helpen/redden en moet met 2 andere duikers duiken (min. een gewone 3*D, plus min. een gewone 2*D), tot een diepte van max. 30 meter.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kan oplossen, en is ook geslaagd voor het examen theorie voor 2*D. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen. Hij moet daarom duiken met 2 andere duikers, minstens een 3*Duiker of gelijkwaardig en een 2*Duiker of gelijkwaardig. De 2de duikbuddy moet in geval van nood de 1e duikbuddy veilig naar de oppervlakte kunnen brengen en daarom volstaat het brevet 2*Duiker.

 

Voorwaarden:

  • Lid zijn van een NELOS-club.
  • Minimum 14 jaar oud zijn.
  • Medisch geschikt bevonden worden door een arts van de Medische Commissie om de duiksport aan te vangen. Deze houdt rekening met het advies van een arts gekozen door de duiker met een handicap. De volgende jaarlijkse medische herkeuringen mogen gebeuren door een arts naar keuze (typisch de behandelende arts) eventueel in overleg met een arts van de Medische Commissie.