Home » Wet Wheels Instructeur

Wet Wheels Instructeur (WWI)

 Wet Wheels-Instructeurs (WWI) worden speciaal opgeleid om:
  • opleidingen van zowel kandidaat Begeleiders als van kandidaat Duikers met een Handicap te organiseren en coördineren in een Wet Wheels Opleidingscentrum;
  • Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders op te leiden en te evalueren;
  • Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders praktisch, theoretisch en didactisch te ondersteunen in hun taak om Wet Wheelers mee op te leiden en er mee te trainen en tevens in delegatie bepaalde controlepunten te evalueren;
  • didactische, theoretische en praktische ondersteuning te geven bij de opleiding van Duikers met een Handicap en hen finaal te evalueren (incl. de specifieke controlepunten met een stijging) en hun niveau te bepalen.
  • duikactiviteiten te organiseren voor grotere groepen Wet Wheelers, Begeleiders en mededuikers.