Home » Reglementen » Het reglement dieptebeperking

Het reglement dieptebeperking

Hoe diep mag je met welk brevet?

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15 m.

           - Als de duiker minstens 5 duiken op maximaal 15m heeft gedaan, mag hij tot 20m duiken.

           - De diepte van 15m moet dus niet noodzakelijkerwijze bereikt worden tijdens de eerste 5 duiken.

           - Een 1* duiker blijft beperkt tot deze diepte.

 

Een 2* duiker is beperkt tot een diepte van -30m!

Indien een 2* duiker samen duikt met een andere 2* duiker zijn volgende regels van toepassing:

           - Dieptebeperking is -20 m.

           - Geen decompressieduiken.

           - De duikplaats moet gekend zijn door de duikleider.

           - Beide duikers moeten minstens 18 jaar oud zijn.

           - Max 2 duikers in de duikploeg.

           - Voor wateren met stroming en/of beperkte zichtbaarheid (o.a. Oosterschelde en steengroeven) moet een Instructeur ter plekke aanwezig, zijn goedkeuring geven

           - Geen bijzondere duiken (zoals beschreven in het veiligheidsreglement).

           - Beide duikers moeten elk minstens drie duikleidingen gedaan hebben.

 

Een 3* duiker is beperkt tot een diepte van -40 m.

(Een 3* duiker gehomologeerd voor 01/02/2005 is beperkt tot een diepte van –60m)