Home » Opleidingen » Duiker-Hulpverlener

Duiker-Hulpverlener

Theoretisch examen:

Dit heeft, over het algemeen, plaats in februari.

De kandidaat krijgt 32 vragen, telkens met 4 voorgestelde antwoorden, volgens het meerkeuze systeem (multiple-choise).

Volgens de vraag - en antwoordstelling zijn er 0,1,2,3 en 4 exacte antwoorden mogelijk.

Een gunstige beoordeling van dit examen is gebaseerd op:

- het behalen van een bepaald aantal punten (er zijn positieve en negatieve quotaties zoals bij elke multiple choise). Het aantal verkeerde of zinloze antwoorden mag en bepaald quotum niet overschrijden.

- Bepaalde antwoorden zijn eliminerend door hun gevaarlijk karakter.

 

De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt op de dag zelf, aan de ingang van het lokaal.

Bij het slagen in de multiple-choise mag men zich aanbieden voor het praktische examen.

 

Geldigheidsduur:

Het geslaagd theoretische examen blijft behouden voor de 3 daaropvolgende sessies van de praktijk.

 

Praktisch examen:

2 tot 4 weken na het theoretische examen volgt het praktische examen.

Worden aanvaard voor het praktische examen:

De geslaagden voor het theoretische examen van het lopende jaar (gratis)

de geslaagden die voldoen aan de geldigheidsduur van de theorie.

 

Het uur van de aanbieding zal vermeld worden op de uitnodiging, gestuurd naar de clubsecretarissen.

Het praktijkexamen is bijzonder gericht naar de reanimatie (op de reanimatiepop) maar kan ook praktische vragen bevatten.

 

Cursussen en bijscholing:

Hulpverlening is onderworpen aan evolutie, daarom is het aan te raden dat duiker hulpverleners zich regelmatig bijscholen op sessies, ingericht door dokters van de Geneeskundige Commissie. De beste manier om zich op de hoogte te houden is het volgen van de voorbereidende lessenreeks tot het examen, gegeven door de dokters in de regio.