Home » Opleidingen » Assistent-Instructeur (sportduiker)

Assistent-Instructeur (sportduiker) Scuba Instructor level 1 EN-14413 

MODULE 1 : Algemeen en Specifiek Gedeelte Didactiek:

A) Toelatingsvoorwaarden Module 1:

           - 3 * duiker zijn

           - medisch en administratief in orde zijn

           - voorgesteld worden door eigen club

B) Administratie Module 1:

           - inschrijvingsformulier opsturen naar NELOS - secretariaat minstens 15 werkdagen voor aanvang van de cursus.

           - inschrijven bij VTS via het webportaal.

C) Uurrooster:

Lessen:

           - Algemeen gedeelte Didactiek (7 uren theorie)

           - Specifiek gedeelte Didactiek (4 uren)

Examen: houders van het getuigschrift APBO zijn vrijgesteld voor het examen AG en SG didactiek Initiator

Herexamen:

 

MODULE 3 : Didactische - methodische stagemodule:

Deze module bestaat uit 3 onderdelen:

           - 2 uur theorielessen als stage + 1 uur evaluatie

           - 9 uur zwembadlessen als stage + 1 uur evaluatie

           - 9 duikleidingen als stage + 1 als evaluatie

 A) Toelatingsvoorwaarden Module 3:

           - administratief en medisch in orde zijn.

B) Administratie Module 3:

           - Na afwerking Module 3 het stageblad opsturen naar het NELOS - secretariaat.

           - stagelessen zelf organiseren

           - opleidingsduiken zelf organiseren

C) Uurrooster:

- 3 uur stagelessen in het leslokaal waarvan de laatste stageles onder begeleiding van een docent/3* Instructeur (delegatie naar 2* I mogelijk).

- 10 uur stagelessen in het zwembad geven waarvan de laatste stageles onder begeleiding van een docent /3* Instructeur (delegatie naar 2* I mogelijk)

- 10 Open water duiken geleid hebben waarvan minstens 5 in zee (OS 100%) waarvan de laatste duik onder begeleiding van een docent/3* I (delegatie naar 2*I mogelijk)

D) Duikleidingen:

De duikleidingen zullen de 4 volgende thema’s bevatten:

3 Thema duikleidingen:

           - duikleiding met beginneling

           - duik met interpretatie van duiktekens

           - duikleiding vanaf een boot

1 duikleiding met afname duikleiding (DL4)

 

Sluitstuk Examen theorie en praktijk zwembad:

A) Voorwaarden voor deelname zwembad en theorie  

           - 1 jaar 3* duiker zijn

           - 40 duiken gedaan hebben sinds het behalen van brevet 3* duiker

           - minstens 60 duikuren hebben

           - in het totaal 120 duiken gedaan hebben waarvan:

                      > 40 duiken in de zone (30)

                      > 20 duiken in de zone (40)

                      > 30 duiken in de zone (30) in zee (OS 100% aanzien als zee)

                      > 4 duiken in heldere zee (type Middellandse Zee of Tropische Zee) in wateren waar je met meer dan 3 kan                                           duiken.

                      > 4 duiken in zoet water in de zone (30)

                      > cumulatie is toegestaan

           - geslaagd zijn voor de Openwaterproeven en Duikleidingen.

           - het gedeelte didactiek afgewerkt hebben.

 B) Voorwaarden voor het afleggen van proeven in Open Water:

           - Lid zijn van een NELOS - club

           - 3* duiker zijn

           - minimum leeftijd 18 jaar

           - medisch geschikt zijn

 C) ZWEMBADPROEVEN:

(Verplichte proefvolgorde voor examen)

Zonder fles: 

           - 40 m in apnae

           - 60 sec onbeweeglijke apnae

           - 3x masker ledigen

Met fles: 

           - Ster met 6 duikers

           - 60 m met 3 duikers op 1 fles

           - 25 m in apnae

           - Uitrusting uit en aandoen

           - 4x 25 m tussen 2 flessen 

 D) OPENWATERPROEVEN:

De proeven op 40m mogen pas uitgevoerd worden nadat de vereiste 20 duiken op minstens 40 meter werden gedaan.

De proeven moeten in onze wateren gebeuren (dit is water met beperkte zichtbaarheid)

           - D1: 1500 m palmen

           - D2: Opstijgen van zone (40 m) aan 10 m/minuut en OSB

           - D3: Redding van zonde (15 m) tot oppervlakte en 150 m slepen / CPR / O2

           - D4: zone (40 m): statische wisselademhaling en stijgen op 2de ontspanner naar oppervlakte.

           - D5: Redding van zone (40 m) tot 15 m

           - D6: Krachtredding van zone (40 m) tot 15 m

 E) Theorie:

- Schriftelijk examen met mondelinge toelichting en correctie (allebei ongeveer 45 minuten)

- Federale jury uit 2* Instructeurs onder voorzitterschap van een 3* Instructeur, zoals aangesteld door de Verantwoordelijke der Brevetten.

 F) Slagen voor theorie en/of praktijk:

Daar er geen vaste regel voor de volgorde van de sessie AI geldt, kan zowel eerst de praktijk en dan de theorie plaats hebben, of omgekeerd. De jury kan nadien beraadslagen over: het volledig welslagen, het mislukken of het gedeeltelijk lukken van theorie of praktijk.

 

Bij mislukking mag de kandidaat door zijn club onmiddellijk opnieuw worden voorgedragen en kan dan bij elk volgend examen worden ingeschreven, hetzij in eigen regio hetzij in een andere regio.

 

Voorgedragen kandidaten die zonder excuus afwezig zijn op het examen, wachten 6 maanden vooraleer zich terug aan te bieden.