Home » Opleidingen » 3* Instructeur (sportduiker)

3* Instructeur (sportduiker) Scuba instructor level 2 EN-14413

EXAMEN:

Het examen 3* Instructeur bestaat uit 3 luiken:

  1. Theorie (herexamen voorzien)
  2. Verhandeling
  3. Zeestage

 

1ste luik: THEORETISCH EXAMEN:

 A) Toelatingsvoorwaarden:

           - 2* Instructeur zijn sinds 12 maanden op datum van het theoretisch examen.

           - 21 jaar oud zijn.

           - Voorgesteld worden door de voorzitter en duikschoolverantwoordelijke van de club.

           - Kandidaten die geweigerd worden, kunnen zich beroepen op het Bestuur van het Duikonderricht.

 B) Theoretisch examen:

De kandidaat legt voor vier verschillende jury’s examen af over respectievelijk vier onderdelen van de duiktheorie, namelijk:

           > Getijdenwater met beperkt zicht (Oosterschelde, Noordzee)

           > Duikgeneeskunde en ‚Äźfysiologie

           > Algemeenheden (wetten, materiaal, fauna en flora, zeemanschap e.a.)

           > Organisatie van zeeduiken

           Dit examen vindt plaats in de loop van januari.

Een kandidaat die voor de derde maal mislukt in het theoretisch examen moet minimum 2 examensessies overslaan alvorens zich opnieuw aan te bieden.

 

2de luik: Verhandeling:

 A) Toelatingsvoorwaarden:

Geslaagd zijn voor het 1ste luik

 B) Omschrijving:

Bij goedkeuring van het onderwerp van de verhandeling wordt de kandidaat daar in de week na het slagen van het eerste luik van op de hoogte gebracht. Bij afkeuring zal er een onderhoud met de kandidaat daarover plaatsvinden. Het onderwerp kan dan gewijzigd worden of helemaal vervangen. De verhandeling dient een omvang te hebben van ongeveer 10 blz. Zij moet een bibliografie van geraadpleegde werken bevatten. In het begin van mei wordt deze verhandeling ingeleverd. Op het einde van mei zal de kandidaat de inhoud van deze verhandeling naar voren brengen o.v.v. een uiteenzetting, waarbij hij/zij de besluiten, ideeën en stellingen zal verdedigen voor een jury. De jury zal vragen stellen, zowel over de verhandeling zelf als over de mondelinge presentatie. De jury zal zowel de inhoud als de vorm van het proefschrift en de presentatie beoordelen.

Tijdsduur: exposé minimum 30 minuten en maximum 45 minuten.

De vraagstelling door de jury: maximum 30 minuten.

 

3 de luik: De zeestage:

 A) Toelatingsvoorwaarden:

           - Geslaagd zijn voor het eerste en tweede luik

           - Medisch en administratief in orde zijn

           - 20 openwaterduiken hebben geleid, waarvan minstens 10 in zee of Oosterschelde, sinds het behalen van 2* I.

           - Minstens 300 duiken gedaan hebben voor minstens 150 duikuren (100 zeeduiken dieper dan 30 m)

           - 30 zeeduiken vanaf een boot, waarvan 10 sinds het behalen van 2*Instructeur

           - 25% van de Oosterscheldeduiken worden als zeeduiken aanvaard.

 B) Nota:

Men mag na het slagen voor het eerste en tweede luik driemaal deelnemen aan de zeestage. Bij het mislukken hiervan mag men, na opnieuw geslaagd te zijn voor het eerste en tweede luik, nogmaals driemaal deelnemen aan de zeestage en dit zonder limiet van deelname.

- Vooraleer deel te kunnen nemen aan de zeestage dient de kandidaat een formulier in te vullen waarin hij verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de manier van duiken aldaar (cfr. formulieren).

- De zeestage: algemene beoordeling: zie 2*I zeestage.

- Annulering van de zeestage door de kandidaat heeft geen automatische terugbetaling van het inschrijvingsgeld tot gevolg. Over eventuele gehele of gedeeltelijke terugbetaling van dit inschrijvingsgeld wordt beslist door het bestuur Duikonderricht, na schriftelijk verzoek hiertoe door de kandidaat. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van alle documenten die de gegrondheid van dit verzoek tot terugbetaling kunnen staven (bv. ziekenhuisattest, overlijdensbericht van een naast familielid, enz).