Home » Opleidingen » 3* Duiker (recreatief duiker)

3* Duiker (recreatief duiker) Dive leader EN-14153 

Deelnemingsvoorwaarden:

Deelnemen aan examens en proeven: (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen) 

           - Lid zijn van een NELOS-club.

           - 2*D zijn

           - Minimum leeftijd: 16 jaar.

           - Medisch geschikt zijn.

 Voor homologatie:

           - 6 maanden 2* duiker zijn

           - Minstens 30 duikuren hebben

           - In het totaal gedaan hebben:

                      > 60 duiken

                      > 40 duiken tussen 10 en 30m

                      > 25 duiken in de zone 25-30m

                      > 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid

                      > 4 duiken vanaf een boot.

                      Cumulatie van deze duiken is toegestaan

ZWEMBADPROEVEN: 

Zonder fles:

           - 2 maal masker ledigen

           - 25 m in apnae

           - 45 sec. stilstaande apnea

 Met fles: 

           - Gecombineerde proef

           - ster met 4 duikers

           - 60 m met 2 duikers op 1fles

           - 20 m in apnea.

           - 4 maal 20 m tussen 2 flessen

 

OPENWATERPROEVEN:

De proeven op 30 m mogen pas afgelegd worden na het behalen van de vereiste 25 duiken op minstens 30 m.

           - C1 1000 m palmen

           - C2 Opstijgen van zone(25-30) aan 10 m/min + OSB

           - C3 Redding van zone(8-10) tot 0 m + 100 m + slepen + CPR + O2

           - C4 Zone(25-30): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ontspanner naar oppervlakte

           - C5 Redding van zone(25-30) tot 10 m

 Duikleidingen: 

           - CL1 en CL2: duikleiding zonder bijzondere specificaties

           - CL3: duikleiding met gebruik OSB en kompas

           - CL4: duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas

 Theorie: Examen: 

           - Schriftelijk theoretisch examen.

           - Jury samengesteld uit minstens 1*I.

           - De zwembadproeven moeten binnen de 45 min uitgevoerd worden.

Beperkingen: Diepte: 

mag duiken tot maximum 40m diepte

Uitzondering: mogen duiken tot maximum 57 m diepte: alle 3* duikers die hun brevet behaalden voor 01/02/2005

 Duikleider:

een 3* duiker mag als duikleider fungeren voor duikers vanaf 2* duiker.

Uitzondering: in de groep mag een 1* duiker zijn, als die tenminste 15 duiken heeft