Home » Opleidingen » 2* Duiker (recreatief duiker)

2* Duiker (recreatief duiker) Atonomous diver EN-14153 

 Deelnemingsvoorwaarden:

           - Lid zijn van een NELOS-club.

           - 1*D zijn.

           - Minimum leeftijd: 14 jaar.

           - Medisch geschikt zijn.

ZWEMBADPROEVEN: 

Zonder fles: 

           - 200 m zwemmen

           - 20 m in apnae

           - 1x masker ledigen

           - 30 sec stilstaande apnae

  Met fles: 

           - gecombineerde proef

           - 4x 10 m tussen 2 flessen

           - 30 m wisselademhaling

           - Proef met trimvest en 2de ontspanner

 OPENWATERPROEVEN: 

           - B1: 500 m palmen

           - B2: stijging van zone 13-15 m tot aan de oppervlakte

           - B3: redding van zone 8-10 m tot aan de oppervlakte / 50 m slepen / CPR / O2 toediening

           - B4: stijgen op 2de ontspanner van zone 13-15 m tot aan de oppervlakte 

Duikleidingen: 

Drie elementaire duikleidingen (BL1,2,3)

Theorie:Examen: Mondeling of schriftelijk examen

           - Theorie examen wordt samengesteld en verbeterd door minstens een 1* Instructeur.

           - Praktijkexamen wordt voorgezeten door minstens een 1* instructeur

           - Homologatie na geslaagd te zijn in het theoretisch gedeelte en zwembadproeven, alsook in de openwaterproeven en               na een totaal van 15 duiken gedaan te hebben.

Beperkingen:

Diepte: 

           - onder begeleiding van minstens een 3* duiker: 30 m

           - Als duikleider van een andere 2* duiker: 20 m

 Duikleider:

een 2* duiker mag als duikleider functioneren onder volgende restricties:

           - elke duiker moet 18 jaar zijn

           - Elke duiker moet ten minste 3 duikleidingen gedaan hebben

           - Er is ten hoogste 1 mededuiker

           - Het mag geen bijzondere duik betreffen (zoals omschreven in het veiligheidsreglement hoofdstuk Bijzondere                               Duiken)

           - De duikplaats moet hem/haar bekend zijn

           - Bij een duik met een beperkte zichtbaarheid en/of stroming (Zeeland / Steengroeven) moet een Instructeur te plekke               zijn toestemming geven.

           - Het mag geen decompressieduik zijn.